دسته بندی محصولات


تعداد محصولات (15)

AD180

AD180

 گاز مصرفی  طبیعی NG  Gas type   فشار گاز ورودی   میلیمتر آب 178 178 mm H2o  Input gas ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

افزودن به سبد

AD150

AD150

 گاز مصرفی  طبیعی NG  Gas type   فشار گاز ورودی   میلیمتر آب 178 178 mm H2o  Input gas ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

افزودن به سبد

AD12

AD12

 گاز مصرفی  طبیعی NG  Gas type   فشار گاز ورودی   میلیمتر آب 178 178 mm H2o  Input gas ...

100000 تومان با احتساب مالیات : 100000 تومان

افزودن به سبد

AD900

AD900

 گاز مصرفی  طبیعی NG  Gas type   فشار گاز ورودی   میلیمتر آب 178 178 mm H2o  Input gas ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

افزودن به سبد

AD140

AD140

 گاز مصرفی  طبیعی NG  Gas type   فشار گاز ورودی   میلیمتر آب 178 178 mm H2o  Input gas ...

100000 تومان با احتساب مالیات : 100000 تومان

افزودن به سبد

AD320

AD320

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  1/5 ...

100000 تومان با احتساب مالیات : 100000 تومان

افزودن به سبد

ADS350

ADS350

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  1/3 ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

افزودن به سبد

AD350

AD350

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  1/3 ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

افزودن به سبد

AD550

AD550

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  1/2 ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

افزودن به سبد

AD800

AD800

 گاز مصرفی  طبیعی NG  Gas type   فشار گاز ورودی   میلیمتر آب 178 178 mm H2o  Input gas ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

افزودن به سبد

AD240

AD240

 گاز مصرفی  طبیعی NG  Gas type   فشار گاز ورودی   میلیمتر آب 178 178 mm H2o  Input gas ...

100000 تومان با احتساب مالیات : 100000 تومان

افزودن به سبد

AD750

AD750

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  3/4 ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

افزودن به سبد

AD280

AD280

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  1/8 ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

افزودن به سبد

AD900

AD900

 گاز مصرفی  طبیعی NG  Gas type   فشار گاز ورودی   میلیمتر آب 178 178 mm H2o  Input gas ...

1000 تومان با احتساب مالیات : 1000 تومان

افزودن به سبد

بخاری هیوندا

بخاری هیوندا

 گاز مصرفی  طبیعی NG  Gas type   فشار گاز ورودی   میلیمتر آب 178 178 mm H2o  Input gas ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

افزودن به سبد


نمایش 1 تا 15 از مجموع 15 ( تعداد 1 صفحه)