کولر


تعداد محصولات (6)

AD320

AD320

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  1/5 ...

100000 تومان با احتساب مالیات : 100000 تومان

افزودن به سبد

ADS350

ADS350

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  1/3 ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

افزودن به سبد

AD350

AD350

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  1/3 ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

افزودن به سبد

AD550

AD550

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  1/2 ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

افزودن به سبد

AD750

AD750

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  3/4 ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

افزودن به سبد

AD280

AD280

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  1/8 ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

افزودن به سبد


نمایش 1 تا 15 از مجموع 6 ( تعداد 1 صفحه)