کولر


تعداد محصولات (6)

3200 آدریان

3200 آدریان

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  1/5 ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

3500 سلولوزی آدریان

3500 سلولوزی آدریان

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  1/3 ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

3500 آدریان

3500 آدریان

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  1/3 ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

5500 آدریان

5500 آدریان

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  1/2 ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

7500 آدریان

7500 آدریان

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  3/4 ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

2800 آدریان

2800 آدریان

ولتاژ برق 220 ولت 220v  rating  فرکانس   50 هرتز 50hz  frequency قدرت موتور  1/8 ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد


نمایش 1 تا 15 از مجموع 6 ( تعداد 1 صفحه)